Saturday, 16/02/2019 - 19:30|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Nguyễn Sơn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944050777
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 08/01/1977; Quê quán: Vĩnh Linh - Quảng Trị; Thường trú: P5 - TP Đông Hà.