Saturday, 16/02/2019 - 19:29|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Nguyễn Viết Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983159234
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 07/7/1959; Quê quán: Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị; Thường trú: TT Gio Linh - Quảng Trị.