Saturday, 16/02/2019 - 19:32|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Ngô Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915450997
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 15/02/1971; Quê quán: Vĩnh Linh - Quảng Trị; Thường trú: TT Gio Linh - Quảng Trị.