Wednesday, 21/11/2018 - 09:52|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Lê Vĩnh Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915325287
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 22/12/1956; Quê quán: Vĩnh Linh - Quảng Trị; Thường trú: KP 7 - TT Gio Linh