Saturday, 16/02/2019 - 19:30|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Hoàng Hướng Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng phổ thông
  • Điện thoại:
   0914628456
  • Email:
   hoanghuongduong.thcs@quangtri.gov.vn
 • Đặng Đức Chung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917411456
  • Email:
   dangducchung.thcs@quangtri.gov.vn