Saturday, 16/02/2019 - 19:30|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Hà Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919226757
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 24/10/1965; Quê quán: TP Đồng Hới - Quảng Bình; Thường trú: Gio Châu - Gio Linh.
 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942091757
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 12/5/1969; Quê quán: Gio Linh - Quảng Trị; Thường trú: Gio Mỹ - Gio Linh.