Wednesday, 21/11/2018 - 09:52|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
 • Ngô Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919849009
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 15/12/1958; Quê quán: Gio Mai - Gio Linh
 • Lê Quang Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914118580
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 10/10/1958; Quê quán: Gio Châu - Gio Linh
 • Nguyễn Đức Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915010156
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Sinh ngày: 03/5/1976; Quê quán: Gio Linh-Quảng Trị; Thường trú: KP 9 - TT Gio Linh.