Saturday, 16/02/2019 - 19:30|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thi GVDG tiểu học năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
10/10/2014
Ngày hiệu lực:
10/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV hướng dẫn một số Nghi thức và Hồ sơ Đội TNTP
Ngày ban hành:
10/10/2014
Ngày hiệu lực:
10/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày ban hành:
14/10/2013
Ngày hiệu lực:
14/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014

Ngày ban hành:
04/09/2013
Ngày hiệu lực:
04/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực