Thursday, 13/12/2018 - 17:07|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014

Ngày ban hành:
04/09/2013
Ngày hiệu lực:
04/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT

Ngày ban hành:
20/12/2012
Ngày hiệu lực:
20/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực