Saturday, 19/01/2019 - 01:58|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Gio Linh
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
05/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
30/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo sơ kết công tác Đội HK I, triển khai nhiệm vụ HK II năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
09/02/2015
Ngày hiệu lực:
09/02/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông
Ngày ban hành:
27/10/2014
Ngày hiệu lực:
27/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực